Д О Г О В І Р

між батьками щодо здійснення батьківських прав та

визначення місця проживання дитини

 Місто ______, Київської області Україна, ________ дві тисячі чотирнадцятого  року .

          Ми, ____ПІБ__________, що проживає за адресою: Київська область  місто ______, вулиця_______________, будинок ___,  квартира ___, (паспорт______ , виданий  ___________ року, реєстраційний  номер облікової картки платника податків  __________), далі - МАТИ, з однієї сторони, та ___________ПІБ,  що проживає за адресою: _____________________________________, будинок __ квартира __    (паспорт _________, виданий  ________________________________________________________________ року ,  реєстраційний  номер облікової картки платника податків ______) далі - БАТЬКО, з другої сторони, разом – «Батьки», володіючи українською мовою, усвідомлюючи суть цього правочину, значення своїх дій та спроможні керувати ними, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, насильства  або погроз, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод, та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, усвідомлюючи  свої права та обов’язки за договором, маючи намір урегулювати на майбутнє відносини між собою, що стосуються питання участі у вихованні нашої спільної дитини, сина  - ______ПІБ  дитини_________, _______________ року народження,  уродженця міста ____, далі - «Дитина», на засадах взаємоповаги один до одного, керуючись статтями 141, 157, 160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладено стосовно місця проживання та утримання спільного малолітнього сина  - _________ПІБ дитини, ________________ року народження. Факт батьківства підтверджується Свідоцтвом про народження: серії ____ № ______, виданим Відділом реєстрації актів цивільного стану ______________ районного управління юстиції у м. _____  ______________ року, про що в книзі  записів актів громадянського стану про народження  ______________ року  зроблено відповідний  запис за № ____.

1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Матір’ю та Батьком, який проживатиме окремо від Дитини.

1.3. Місцем проживання Дитини Батьки визначили місце проживання Матері за адресою _____________________________________________________________________________. У разі зміни місця проживання Дитини, Мати зобов’язується попереджувати Батька письмово із вказанням точного місця проживання Дитини не пізніше одного місяця з моменту зміни місця проживання.

1.4. Місцем навчання Дитини Батьки визначили ________ школа __,  _______ м. ______, вул. _______________. У разі зміни місця навчання  Дитини, Мати зобов’язується попереджувати Батька письмово із вказанням точного місця навчання  Дитини не пізніше одного місяця з моменту зміни місця проживання

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

2.1. Батько має право, за попереднім погодження з Матір’ю і враховуючи бажання Дитини, та з урахуванням її стану здоров’я   зустрічатися на території України ( за місцем проживання Батька) та без перешкод спілкуватися з Дитиною:

                                                                                                                            Місто ____ -                                                 

 

- у період зимових канікул Дитини ( не менше ніж два тижні);

- у період літніх канікул Дитини (  не менше ніж один місяць ). 

2.2. У період шкільних канікул, кожен із Батьків має право проводити більше часу разом з Дитиною та відпочивати разом з нею як на території  України так і за її межами.

2.3. Мати  зобов’язується забезпечити за свій власний рахунок комфортний та безпечний транспортний  засіб ( авіа переліт) для перевезення Дитини на територію України   у період  її зимових та/ або літніх канікул  .

2.4. Батько зобов’язується   забезпечити Дитині якісні умови проживання, харчування та відпочинку за власний рахунок; негайно повідомляти Мати про прибуття до місця відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення до місця постійного проживання Дитини із зазначенням дати приїзду, транспортного засобу, його номера чи номера рейсу, місця та часу прибуття

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Мати зобов’язується:

3.1.1. Піклуватися про здоров’я дитини, брати участь у вихованні дитини, забезпечити дитині достатній рівень освіти незалежно від стосунків сторін. Мати зобов’язується не перешкоджати спілкуванню Дитини з Батьком .

 3.2. Батько зобов’язується:

3.2.1. Брати участь у вихованні та духовному розвитку дитини, незалежно від стосунків з Матір’ю.

3.2.2. За попередньою домовленістю з Матір’ю, приїхати в місце проживання Дитини, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце, забрати Дитину для проведення спільного дозвілля та повернути її в визначений час у місце проживання, або інше, спеціально обумовлене Батьками місце.

3.2.3. У випадках, визначених п.п. 2.1 та 2.2. забезпечити комфортний та безпечний транспортний засіб для перевезення Дитини на відпочинок та забезпечити Дитині комфортні умови проживання та відпочинку - повідомляти Матір Дитини про благополучне прибуття на місце відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення, із зазначенням дати приїзду, місця та часу прибуття - повернути Дитину в місце її проживання в обумовлений з Матір’ю час, якщо Мати особисто не зустрічатиме Дитину безпосередньо в місці прибуття.

3.3. Спільні зобов’язання Батьків:

3.3.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також своєчасно повідомляти один одного про зміну свого місця проживання, контактних телефонів, та будь-які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

3.3.2. Батьки зобов’язуються не втручатися в особисте життя один одного та не підбурювати Дитину проти Батька чи Матері.

       3.3.3.  У випадках, визначених цим договором своєчасно надавати один одному оформлену у встановленому законодавством України порядку згоду на тимчасовий виїзд з Дитиною за кордон з метою відпочинку, або  на  самостійний виїзд  Дитини з організованою групою дітей на відпочинок, змагання, тощо.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до часу настання повноліття Дитини.

4.2. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

4.2.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.

4.2.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.

4.3. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішуються в судовому порядку.

4.4. Всі спори, що виникнуть в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

4.5. Зміст статей 141, 142, 150-155, 157-162, 171 Сімейного кодексу України нам нотаріусом роз’яснено.

4.6. Витрати на укладання та нотаріальне посвідчення цього договору сплачує Батько .

4.7. Цей договір прочитано Батьками. Батьками нотаріусу підтверджено, що його зміст повністю відповідає їх дійсним намірам. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких залишається на зберіганні в справах приватного нотаріуса ________________ міського  нотаріального округу Київської області ____________, а інші видаються Батькам.

Текст  цього договору нами прочитаний, його  зміст  нам  зрозумілий і відповідає нашій волі.

ПІДПИСИ:

 Мати                                                                         Батько

                           

_______________(___________________)                 ______________(__________________)

 

   - ______, Київської області, Україна,  _______________ дві тисячі  чотирнадцятого     року.

         Цей договір посвідчено мною, ____________, приватним нотарiусом ________________ міського нотаріального округу Київської області.

         Договір підписано сторонами у моїй присутності.

 Особи сторін встановлено, їх дієздатність   перевірено.

                                          Зареєстровано в реєстрі за №  ___

                              Сплачено плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

 

                                     ПРИВАТНИЙ НОТАРIУС –  

                                     

Реєстрація

До уваги нотаріусів

Реквізити для сплати членських внесків:

Отримувач: Нотаріальна палата України.
ЄДРПОУ: 38684025.
Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м. Київ.
У гривнях: UA87 3223 1300 0002 6003 0100 85291.
Призначення платежу: членські внески; ПІБ; ІПН; № свідоцтва. Без ПДВ.

При виникненні питань просимо звертатися за телефоном: (044) 230-72-75, або на електронну адресу: finance@npu.org.ua.

Календар

« Липень 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31